کارنامه

مارس 13, 2021
کارنامه آزمون استخدامي دانشگاه های علوم پزشکی

کارنامه آزمون استخدامي دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی وزارت بهداشت سال 1399

کارنامه آزمون استخدامي دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی وزارت بهداشت سال 1399 بر روی سایت سنجش قرار گرفت. شرکت کنندگان در این آزمون […]
پشتیبانی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است