وبسایت

ارائه انواع پایانه های فروش

پشتیبانی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است