ثبت‌نام‌ نهمین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 1400

پشتیبانی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است